Vilka är funktionskraven för de nya elmätarna?

 • I regeringens förordning (1999:716) finns sju funktionskrav för de nya elmätarna. Det handlar om mätning, beräkning och rapportering av överförd el och börjar gälla år 2025. I Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 kan du läsa en mer utförligt kring varje krav.

   

  Så här beskriver Energimarknadsinspektionen funktionskraven på framtidens elmätare:

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.
 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback