Varför införs effektabonnemang?

 • Olofströms Kraft jobbar ständigt för att vårt elnät ska bli så resurseffektivt som möjligt. En del i det arbetet är en förändring av elnätstaxan, där vi vill att prissättningen ska bli mer kostnadsriktig och ge incitament för ett effektivt utnyttjande av nätet.
  Några av våra drivkrafter är:

   

  • Globala och nationella klimatmål driver till snabbt ökad elektrifiering av både industri och transporter.
  • Sverige har effektbrist till följd av både leveransproblem i Svenska kraftnäts stamnät och avveckling av kärnkraft till förmån för väderberoende kraftkällor så som sol och vind.
  • Olofströms Kraft måste ha ett elnät som har leveranssäkerhet även då solen inte lyser och vinden inte blåser.
  • Förändringarna är direkt kopplade till lagkraven om att nättariffer ska verka för ett effektivt utnyttjande av elnätet samt att ge kunderna en ökad möjlighet att kunna påverka sin elnätskostnad.
  • Prisnivån kommer fortsatt att rymmas inom den intäktsram som beslutats av Energimarknadsinspektionen.

   

  På Mina sidor kan du se din förbrukning, dina fakturor, avtal och kunduppgifter med mera. Logga in här!

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback