Tidplan för införande av effektabonnemang

  • Införandet av effektabonnemang sker successivt över flera år. De första kunderna berörs redan till 1 januari 2022. Information om när effektabonnemang införs hos dig och du debiteras på ett nytt sätt för din elanvändning uppdateras löpande på vår hemsida samt via brev.

    Etapp 1, genomförs 1 januari 2022: 80 A – 200 A 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback