Vad tar elnätsföretagen betalt för?

  • Elnätsföretagen tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. Vidare ingår i avgiften kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Något som även ligger till grund för elnätsavgiften är den kostnad som finns för inköp av den el som försvinner vid överföringen i form av nätförluster (värme). Därför kan faktiskt det rådande elpriset ha en viss påverkan även på elnätsavgifterna. Elnätsföretagen tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet. I avgifterna ingår också utvecklingskostnader som krävs för framtidens hållbara energisystem. 

    Förändringar i samhället, som exempel ökad andel förnybar el (solceller hos kunder) och leveranssäkerhet, elbilens frammarsch och det uppkopplade hemmet som även ska kombineras med IT-säkerhet och integritet.

    Energiföretagen ser positivt på den utvecklingen. Dock måste företagen kunna möta dessa förändringar på ett bra sätt och det arbetas idag intensivt med flera parallella frågor. De ökade krav som ställs i lagstiftning och regelverk från beslutsfattare och myndigheter är kostnadsdrivande i flera led, som exempel administration, IT-system och juridiska aspekter. 

    Kunden betalar bara en nätavgift. Kostnaden för överliggande nät är alltså också inbakat i priset. Om man är ansluten på lokalnätet utgörs överliggande nät av först ett regionnät och högst upp i nätkedjan det svenska stamnätet, som ägs av affärsverket Svenska kraftnät.

  • Fick du svar på din fråga?