Kan elnätsföretagen ta hur mycket betalt som helst?

  • Nej, Energimarknadsinspektionen, Ei, kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga.

  • Fick du svar på din fråga?