Kan kunden påverka sin elnätsavgift?

  • Det går alltid att kontakta elnätsföretaget och fråga om det går att göra något för att påverka elnätsavgiften. Det kan handla om att byta säkringsstorlek eller få en annan tariff som bättre matchar kundens egen elanvändningsprofil.

    Läs mer här.

  • Fick du svar på din fråga?