Kan kunden överklaga elnätsavgiften?

  • En enskild elnätskund kan inte överklaga den allmänna nivån på elnätsavgifterna. Den regleras av Ei och avgörs i slutänden av domstol. Om kunden anser att avgiften inte är objektiv (kostnadsriktig), eller strider mot kravet på att vara icke-diskriminerande, kan kunden anmäla detta till Ei.

  • Fick du svar på din fråga?