Jag bor i lägenhet och el ingår i hyran. Påverkas även jag av de höga elpriserna?

  • Det beror på hur hyresavtalet ser ut, men de ökande elkostnaderna får troligen genomslag vid nästa justering av hyran.

  • Fick du svar på din fråga?