Vad kan jag göra för att hålla nere mina elkostnader?

  • Fundera över din elanvändning; till vad man använder du elen och när? Att tvätta fulla maskiner, undvika torktumlaren och lufttorka kläder är enkla tips. Huvuddelen av elen brukar användas till uppvärmning och varmvatten, så kan du sänka värmen någon grad eller duscha kortare? Har du elbil krävs såklart mycket el för laddning, men du sparar så klart in alternativkostnaden för bensin eller diesel.

  • Fick du svar på din fråga?