Vad är manuell frånkoppling?

 • En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

  Frånkoppling av elförbrukning måste ske i ordnade former och kan antingen göras automatiskt eller manuellt. I Sverige har automatisk förbrukningsfrånkoppling skett vid några enstaka tillfällen men ellagen ger också Svenska kraftnät rätt att beordra förbrukningsfrånkoppling.

  I en krissituation med ett stort elavbrott – som aldrig kan uteslutas helt – kommer frånkoppling att vara en viktig metod för att minska följderna och att snabbare kunna återgå till en normal situation för elförsörjningen.

  Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

  Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el, men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt. Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

  En manuell förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område det behöver kopplas bort el, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

  Till grund för frånkopplingen finns så kallade prioriteringsunderlag, som elnätsbolagen ska följa då det finns möjlighet. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid. Detta bestäms på lokal nivå.

 • Fick du svar på din fråga?