Kan vi undvika frånkoppling?

  • Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla kommer hem från jobbet och ska laga middag används mest el under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Om man tittar på kurvan över elförbrukningen i Sverige så ser man två toppar, morgon och kväll. Här är det är störst risk att elen inte räcker till, särskilt kalla dagar när det inte blåser.

    Graf som visar kurvan över elförbrukningen i Sverige så där det är två toppar, morgon och kväll.

    För att undvika att elen inte räcker kan vi förutom att minaska vår elförbrukning också sprida ut elförbrukningen över dygnet. Försök undvika att till exempel  köra tvättmaskin, diskmaskin och damsuga samtidigt. 

  • Fick du svar på din fråga?