Kommer min verksamhet prioriteras vid en frånkoppling?

  • Prioriteringen är en del av samhällets krisberedskap och de elanvändare som prioriteras vid effektbrist ska ha betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

    All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi, störningar i energiförsörjningen kan alltid inträffa. MSB har tagit fram ett stöddokument som syftar till att vägleda aktörer i hur organisationen kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av energi. Detta stöd baseras på MSB:s stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering – ett arbete som MSB löpande stöttar aktörer i samhället med oavsett störning. 

    Dokumentet finns att läsa här:
    Planeringsstöd för bortfall av energi.pdf 
    eller på MSBs hemsida: 

  • Fick du svar på din fråga?